Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Lê Minh Tú

Tên Thánh

Antôn

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vĩnh Long

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Bến Tre

Hôn nhân

Độc Thân

Facebook

http://www.facebook.com/tu.lminh.3386