Cơ Bản
Tên Hiển Thị

kqkztfx

Tên Thánh

kqkztfx

Ngày sinh

02/07/1956

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Nha Trang