Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Kim Cao

Tên Thánh

Teresa

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc