Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Khánh Đăng

Tên Thánh

PhêRô

Ngày sinh

08/05/2005

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc