Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Joseph Hùng Lân

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

28/05/1985

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bà Rịa