Cơ Bản
Tên Hiển Thị

PHẠM ĐÌNH VĂN DI

Tên Thánh

ĐA MINH

Ngày sinh

09/02/1972

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn