Cơ Bản
Tên Hiển Thị

jfdghkd

Tên Thánh

jfdghkd

Ngày sinh

14/06/1989

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Phát Diệm