Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tí Cận 92

Tên Thánh

Gioan Baotixita

Ngày sinh

15/08/1992

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Long Xuyên