Cơ Bản
Tên Hiển Thị

indonesiae

Tên Thánh

indonesiae

Ngày sinh

11/04/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Lạng Sơn