Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Lê Hữu Thiết

Tên Thánh

Mattheo

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc