Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Hung Cuong(Tom)

Tên Thánh

Martino

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột