Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phạm Hồng Nhung

Tên Thánh

Maria Mađalêna

Ngày sinh

24/10/2004

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột