Cơ Bản
Tên Hiển Thị

ngô huy hoàng

Tên Thánh

đa minh

Ngày sinh

16/06/1987

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu