Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Hoàng Đức

Tên Thánh

Josep

Ngày sinh

05/04/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu