Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Hiếu Nguyễn

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

31/03/1970

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn