Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Giáo xứ Hoàng xá

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

02/12/2006

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thái Bình