• Gracia To đã thêm mới vào Nhà Thờ 1 tháng. 2 tuần trước đây

    Bến Cát
    Địa dư thuộc xứ Bến Cát trước 1954, đã có những giáo họ lâu đời chung quanh như: Long Cầu (thuộc xã Long Nguyên), Rạch Kiến (nay thuộc huyện Dầu Tiếng), do các linh mục Thừa Sai đến thiết lập. Sau…

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account