• SƠN LỘC
    Giáo xứ Sơn Lộc được hình thành từ cuối năm 1954 đầu năm 1955 do Cha Phêrô Nguyễn Chính Thiết hướng dẫn, là nơi quy tụ lập nghiệp của đa số bà con giáo dân thuộc hai Giáo xứ Vĩnh Lộc và Bách Lộc th…

  • Bến Cát
    Địa dư thuộc xứ Bến Cát trước 1954, đã có những giáo họ lâu đời chung quanh như: Long Cầu (thuộc xã Long Nguyên), Rạch Kiến (nay thuộc huyện Dầu Tiếng), do các linh mục Thừa Sai đến thiết lập. Sau…