Cơ Bản
Tên Hiển Thị

averie

Tên Thánh

flore

Ngày sinh

04/04/1997

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột