Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Dương Kim Mỹ Duyên

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

06/02/1996

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn