Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Mạnh Dũng

Tên Thánh

Đa Minh

Ngày sinh

24/02/2003

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thái Bình