• Nguyễn Đức Mạnh đã thêm mới vào Nhà Thờ 6 ngày. 16 giờ trước đây

    Nhà Thờ Giáo Xứ Thuận Hòa
    Giáo xứ Thuận Hoà Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số gia đình công giáo, đa số thuộc Giáo Phận Hải Phòng đến khu đất Bãi De được gọi là ấp Tân Hải, xã Bình Trước, quận Đức Tu, Tỉnh…

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account