Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Đức Mạnh

Tên Thánh

Phêrô

Ngày sinh

11/09/2002

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Đồng Nai

Hôn nhân

Độc Thân

Giới thiệu

Ephata – hãy mở ra!

(EPT)