Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tí Hon

Tên Thánh

Theresa

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

TP HCM

Hôn nhân

Độc Thân

Facebook

daibang.canhchimkhongmoi