Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Crypto Dynamo

Tên Thánh

Claret

Ngày sinh

11/10/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn