Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Xuân Sơn

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

16/10/2001

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Hà Nội