Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Báo Công Giáo

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

19/10/1991

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Nha Trang