Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Bamboo

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

22/12/1989

Giới Tính

Nam

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Hà Nội

Hôn nhân

Đã có gia đình