Members directory

 • Ảnh hồ sơ của Minhdung
  năng động 15 giờ. 34 phút trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vi Vu
  năng động 20 giờ. 43 phút trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Nguyễn Đức Mạnh
  năng động 1 ngày. 7 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Le Phi Hung
  năng động 1 ngày. 10 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Tìm Ngài
  năng động 1 ngày. 14 giờ trước đây
  - "hi every body, this is test content"Xem
 • Ảnh hồ sơ của Pet.Nguyễn Duy
  năng động 1 ngày. 18 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Phong Trần
  năng động 2 ngày. 12 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vũ Hải Yến
  năng động 3 ngày. 22 giờ trước đây
  - "Thánh ý Ngài xin dạy con thực hiện"Xem
 • Ảnh hồ sơ của Bàng Đại
  năng động 6 ngày. 16 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vĩnh Phan
  năng động 1 tuần trước đây
  - "“Phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi và không thất vọng, vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại và nhân từ xót thương, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu của chúng ta.”"Xem
 • Ảnh hồ sơ của Loan Nguyen
  năng động 1 tuần. 4 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Btt Giáp Nghĩa
  năng động 2 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Hải Bắc
  năng động 2 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Salomon Nguyen
  năng động 2 tuần. 1 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vĩnh Phan
  năng động 2 tuần. 6 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vũ Quang Bình
  năng động 2 tuần. 6 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Ngô Gia Điệp
  năng động 3 tuần. 3 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Nguyễn Mai Phương
  năng động 3 tuần. 3 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Tuan Thong Nguyen
  năng động 1 tháng trước đây
 • Ảnh hồ sơ của dong van
  năng động 1 tháng trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Doãn Văn Công Chính
  năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Nhưng Mà
  năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Lan Tran
  năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Tin Tran
  năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

©2017 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account