Members directory

 • Ảnh hồ sơ của Tìm Ngài
  năng động 4 ngày. 10 giờ trước đây
 • năng động 4 ngày. 16 giờ trước đây
 • năng động 6 ngày. 10 giờ trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Nguyễn Mai Phương
  năng động 1 tuần. 2 ngày trước đây
 • năng động 1 tuần. 3 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Pet.Nguyễn Duy
  năng động 2 tuần trước đây
 • năng động 2 tuần trước đây
 • năng động 2 tuần. 5 ngày trước đây
 • năng động 2 tuần. 5 ngày trước đây
  - "Xin chào ạ"Xem
 • năng động 2 tuần. 5 ngày trước đây
 • năng động 2 tuần. 6 ngày trước đây
 • năng động 3 tuần. 3 ngày trước đây
 • năng động 3 tuần. 4 ngày trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Lm. Ngọc Bảo
  năng động 1 tháng trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Nguyễn Bá Lộc
  năng động 1 tháng trước đây
 • năng động 1 tháng trước đây
 • năng động 1 tháng trước đây
 • năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
 • năng động 1 tháng. 1 tuần trước đây
 • năng động 1 tháng. 2 tuần trước đây
 • năng động 1 tháng. 2 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Vĩnh Phan
  năng động 1 tháng. 2 tuần trước đây
  - "“Phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi và không thất vọng, vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại và nhân từ xót thương, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu của chúng ta.”"Xem
 • năng động 1 tháng. 3 tuần trước đây
 • Ảnh hồ sơ của Minhdung
  năng động 1 tháng. 3 tuần trước đây

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account