THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT – Ngày 02.6.2017