Thánh lễ cầu nguyện cho CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH ( 27/08/2017)