Trực tiếp chường trình âm nhạc Giáng Sinh: “Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến”