Thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 14 tháng 2, là Ngày Valentine (lễ tình nhân)