Lễ sinh Giáo Phận Xuân Lộc họp mặt tại Tòa Giám Mục