Bộ phim do Đức Thánh Cha đóng vai chính được chiếu thử tại Vatican