Chúa giêsu hiện xuống+

Bóng trắng có cánh thiên thần lơ lửng trên bầu trời Mỹ