Quy Định Website Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam.

Sau đây là một số quy định khi tham gia website, xin vui lòng đọc và đảm bảo không có sai phạm nào.

  1. Website cam kết không có nội dung chính trị, bất cứ bài viết nào có liên đến chính trị đều bị xóa.
  2. Không sử dụng lời lẽ vô văn hóa tại website.
  3. Không xúc phạm hay nhạo báng bất kỳ tôn giáo nào.
  4. Nội dung không chứa văn hóa nhạy cảm, đồi trụy.
  5. Không dùng lời lẽ kích động chia rẽ cộng đồng.

Trên đây là một số quy định của website, chúng tôi có thể sẽ bổ xung thêm. Bất kỳ thành viên nào vi phạm 1 trong các quy định trên sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn.

Regards,
Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam
https://nhathoconggiao.com

Follow us on Nhà Thờ Công Giáo – Tìm kiếm Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account