Trang tổng hợp tất cả hình ảnh từ các Nhà thờ.

Để đăng hình ảnh hay bình luận cho hình ảnh vui lòng vào Nhà Thờ đó để bình luận.

Nhà Thờ Giáo Xứ Lợi Hà cách đây 3 tháng trong Nhà Thờ Giáo Xứ Lợi Hà
Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi cách đây 3 tháng trong Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi
Thư xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ cách đây 4 tháng bởi Nguyễn Đức Mạnh trong Nhà Thờ Giáo Xứ Lợi Hà
Thiệp mời Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên sau cách đây 4 tháng bởi Nguyễn Đức Mạnh trong Nhà Thờ Giáo Xứ Lợi Hà
Thiệp mời Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên trước cách đây 4 tháng bởi Nguyễn Đức Mạnh trong Nhà Thờ Giáo Xứ Lợi Hà
Nha tho pongdrang - cung thánh .jpg cách đây 4 tháng bởi Vĩnh Phan trong Nhà Thờ Giáo Xứ PơngĐRang
Nha tho pongdrang- bên trong.jpg cách đây 4 tháng bởi Vĩnh Phan trong Nhà Thờ Giáo Xứ PơngĐRang
FB_IMG_1569645145673.jpg cách đây 5 tháng trong Giáo xứ Hà Nội
Hiển thị 1 - 20 trên 3k kết quả