#10577
 Tìm Ngài 
Quản lý
Điểm: 4,220
Cấp Độ 9

Cám ơn bạn, mình đã chỉnh sửa lại.

Để xóa hình hay chỉnh sửa tên hình đã đăng các bạn chọn lại “Đăng Hình Ảnh” và bỏ chọn để xóa hình hay chỉnh sửa tên và bấm “Đăng”

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account