#10576

Vậy xin anh chỉ cách xóa hình ảnh sau khi đã đăng thành công.

Vì có thể người dùng chưa đổi tên hình hoặc chọn hình sao, mờ,…

Xin cảm ơn!

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account