#10491
 Tìm Ngài 
Quản lý
Điểm: 5,402
Cấp Độ 10

Mình đã bỏ quyền quán lý Nhà Thờ cho bạn rồi ạ. Nhưng vì bạn là tác giả nên bạn vẫn có thể chỉnh sửa Nhà Thờ nhé.

Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn!

©2020 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account