#10489
 PHAN VĂN PHỤC 
Thành viên
Điểm: 230
Cấp Độ 2

Bạn hủy quyền quản lí giúp mình đi ạ.

©2020 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account