#10488
 Tìm Ngài
Quản lý

Bạn quản lý Nhà Thờ có vấn đề gì ạ? Nếu bạn muốn chuyển quyền quản lý Nhà Thờ thì bạn có thể liên hệ mình để chuyển quyền cho bạn khác.

Còn bạn chỉ đơn giản không muốn quản lý thì mình sẽ bỏ quyền quản lý cho bạn, nhưng không có lý do gì thì không nên ạ, rất mong bạn tiếp tục quản lý Nhà Thờ ạ, sau 5 tháng quyền quản lý Nhà Thờ sẽ mất. Rất cám ơn bạn

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account