Số Giáo Dân:
9,220 Giáo Dân
Linh Mục Chánh Xứ:
Jos Vũ Thế Nghinh

Thông tin, Lược sử Nhà Thờ Giáo xứ Kiên Lao

Giáo phận Bùi Chu

Giáo xứ Kiên Lao tự hào là một Giáo xứ lớn của Giáo phận Bùi Chu và có truyền thống sống Đạo lâu đời với Đức Tin kiên trung.

Thế hệ cha ông với lòng yêu mến Chúa và tinh thần đoàn kết, đã tự đóng góp công sức và của cải để tự bàn tay mình xây dựng lên ngôi Thánh Đường nguy nga tráng lệ: Dài 75m, Rộng 26m, Cao 28m, Tháp Cao 46m.

Vinh dự hơn nữa, năm 1997, khi ngôi Thánh Đường hoàn thành đã được Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất cắt băng khánh thành và xức Dầu Thánh Hiến nâng lên thành Đền Thánh nhằm dâng kính Gia Đình Thánh: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse.

Sau đây là sơ lược lịch sử về Giáo xứ Đền Thánh Thánh Gia Kiên Lao

I. Kiên Lao đã được đón nhận tin mừng vào năm 1533 (Đời vua Lê Trang Tôn Việt sử khâm định mục 33 ? 6B)

II. Giáo xứ được thành lập đầu thế kỉ thứ XVI

III. Năm 1659 giáo xứ đã có hơn 2000 tín hữu (trích Việt Nam giáo sử trang 41-42)

IV. Linh mục DEYDIER hoạt đọng truyền giáo tại Kiên Lao từ năm 1666. Năm1668 ngài viết thư gửi đức cha PAULU khen ngợi tín hữu Kiên Lao (trích Việt Nam giáo sử trang 120)

V. Nămm 1670 đức cha LAMBERT DELAMOTTE lập dòng mến thánh giá đầu tiên tại Kien Lao. Từ đây dòng lan rọng ra khắp nươc sang cả Xiêm (Thái Lan) và Van Tượng (Lào) (trích lịch sử giáo hội công giáo trang 379

VI. Năm 1670 Đức cha LAMBERT DELAMOTTE phong chức linh mục cho cha Simon Kiên, linh mục giáo xứ Kiên Lao là một trong những linh mục bản gốc đầu tiên trong hàng giáo phẩm Việt Nam (trích giáo sĩ Bắc Kì trang 55)

VII. Năm 1682 thời cấm đạo ngặt giáo xứ bị tàn phá nặng nề. Nhà thờ nhà xứ và 34 nhà xung quanh bị đốt phá. Giáo xứ trong cơn khủng hoảng (sử ký địa phận trung trang 26 -27)

VIII. Năm 1710 đức cha GORIAIN hiệu toà LARADA truyền chức linh mục cho cha ANTON Chi – linh mục giáo xứ Kiên Lao thứ hai (trích hàng giáo sỹ Bắc Kỳ trang 179)

IX. Năm 1716 cha Chinh Thập là cha sở xứ Kiên Lao được tấn phong Giám mục địa phận Đông đàng Ngoài (trích sử kí Địa phận Trung)

X. Năm 1725 cha BELOTS truyền chức linh mục cho cha VITO Bang. Như vậy trong số 53 linh mục bản quốc của giáo hội sơ khai đã có 3 linh mục của giáo xứ Kiên Lao đóng góp cho hàng giáo phẩm Việt Nam(hàng giáo sĩ Bắc Kì trang 221)

XI. Năm 1754 giáo phận cử 1 thanh niên xứ Kiên Lao đi du học tại Malina (Phillipin) đã khấn dòng Đa Minh cùng cha thánh Vinh Sơn Liêm tử đạo thôn Đông – Phú Nhai (sử kí địa phận trung)

XII. Năm 7/9/1779 cha xứ Khâm cha sở Kiên Lao thứ hai được tấn phong giám mục (sử kí địa phận trung)

XIII. Ngày 27/5/1838 giáo xứ bảo vệ bằng an cho 2 Đức cha thánh Y và đức cha thánh Minh trong cơn bách hại thời Minh Mạng (sử kí địa phận trung trang 86). Đến thời Đức cha Định, giáo phận ban sắc chỉ cho giáo xứ được rước hài cốt hai Đấng về bàn thờ giáo xứ để tôn kính.

XIV. Năm 1880 -1889 cha già PAULO Tuấn đốc công xây dựng thánh đường gỗ cổ kính đã hoàn thành ngày 15/8/1889.

XV. Năm 1957 đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh thấy nhu cầu giáo dân một ngày đông đã cung giáo xứ đại tu mở rộng thánh đường cũ.

XVI. Ngày 19/7/1993 thánh đường cũ xuống cấp trầm trọng, Cha xứ Gioan Đinh Như Lạng đã xin Đức cha, các cấp chính quyền xin hạ giải thánh đường cũ.

XVII. ngày 12/5/1994 Thánh Lễ hạ giải thánh đường.

Ngày 13/5/1994 cha xứ Gioan Đinh Như Lạng đốc công giáo xứ hạ giải thánh đường cũ qua 15 ngày được an toàn.
Ngày 1/8/1994 thánh lễ trọng thể do Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường.
Ngày 28/12/1997 qua gần 4 năm thi công liên tục tân Đền Thánh đã hoàn thành đức cha dâng lễ tạ ơn, xức dầu trọng thể tôn phong lên Đền Thánh dâng kính Thánh gia thất.

CÁC GIÁO HỌ VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THIÊNG LIÊNG CỦA GIÁO XỨ:

Số nhân danh trong giáo xứ tính đến 1/10/1997 là 8504 nhân danh, số gia đình công giáo là 1836.

– Giáo xứ có 13 giáo họ nằm trong địa bàn 4 xã

1. Họ Đức Bà
2. Họ Kính Danh (nay là Cộng Đoàn Thánh Danh)
3. Họ Đa Minh
4. Họ Gioan
5. Họ Đức Thánh
6. Họ Phê Rô Thổ
7. Họ Paulo
8. Họ Phê Rô Thuỷ
9. Họ Bà Thánh
10. Họ Vinh Sơn
11. Họ Gioankim
12. Họ Antôn
13. họ Phan xi cô

– CÁC ĐOÀN HỘI HIỆN NAY:

1. Hội lễ Misa
2. Hội thánh Teresa
3. Hội áo Đức Mẹ Camelo : 2160 hội viên
4. Dòng ba Cha thánh Đaminh: 190 hội viên
5. Hội Thánh Tâm 140: hội viên
6. Hội con Đức Mẹ do cha Giacobe Đỗ Minh Lý lập : 260 hội viên
7. Hội gia trưởng do Đức cha cố Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh lập năm 1960, số hội viên là : 70% gia trưởng toàn xứ.
8. Nghĩa binh Thánh Thể do đức cha cố Đaminh Hồ Ngọc Cẩn sáng lập năm 1937 có : 1510 cháu.
9. 5 hội kèn đồng: Hội kèn thánh Augustino, hội kèn họ Đức Bà, Hội kèn họ Kính Danh, Hội kèn họ thánh Đaminh, hội kèn đồng của Đoàn Gia trưởng
10. Hội trắc : Họ Kính Danh và
11. Hội trống : Họ thánh Vinh Sơn
12. Đoàn Ơn gọi với khoảng 100 thành viên tham gia tìm hiểu ơn gọi
13. Đoàn Giới trẻ, với đông đảo các bạn trẻ tham gia sinh hoạt, học giáo lí kinh thánh…

– Từ khi giáo xứ Kiên Lao đón nhận tin mừng tới nay đã dâng hiến cho giáo hội rất nhiều vị anh hùng tử đạo và các đấng chủ chăn. Trong số 10 vạn anh hung tử đạo Việt Nam giáo xứ cũng có tới hơn 100 vị anh hùng tử đạo trong số đó vì mất tích và bị thủ tiêu nay sổ bộ của giáo hội nay chỉ có 17 vị. Hài cốt của các ngài được an tang tại thánh đài giáo xứ chờ ngày giáo hội tấn phong.

– Giáo xứ sản sinh ra số linh mục phục vụ giáo xứ giáo phận: Đầu thành lập có 3 linh mục.

– Thời kì cấm đạo triền miên giáo xứ cũng đóng góp nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ nhưng vì chiến tranh kéo dài hồ sơ thất lạc . Đến đầu thế kỉ 20 sổ bộ mới ghi lại được 26 linh mục và nhiều nam nữ tu sĩ.

THỜI KỲ PHỤC HƯNG XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG MỚI

Tháng 7 năm 1990 cha xứ Gioan về nhận nhiệm sở

Năm 1992 Cha xứ Gioan Đinh Như Lạng xây lại nhà xứ 2 tầng khang trang đẹp đẽ.

Từ năm 1993 Cha xứ họp giáo xứ bàn thống nhất xây dựng lại Thánh đường mới. Vì Thánh đường cũ đã trên 100 năm, do biến cố thời gian và qua 2 cuộc chiến tranh nên thánh đường cũ đã xuống cấp trầm trọng.

Cha xứ Gioan và giáo xứ đã đệ đơn xin đức cha và chính quyền các cấp xin cho xây dựng lại thánh đường.

Đức cha và các cấp chính quyền đã đồng ý duyệt y.

Thánh đường hoàn thành năm 1997, được Đức Cha Vũ Duy Nhất ban sắc phong lên hàng Đền thánh, cùng với đền thánh Ninh Cường nhằm tiến tới kỷ niệm năm thánh 150 thành lập giáo phận 1848-1998

Năm 2007 cha Vinc Nguyễn Tốt Nghiệp về là chánh xứ, được hơn 2 năm thì Ngài chuyển về Thánh Mẫu và hiện nay giáo xứ do cha Jos Vũ Thế Nghinh quê Bùi Chu quản nhiệm.

Ngày nay Kiên Lao là một xứ đạo lớn của vùng và giáo hội.Năm 2008 giáo xứ tổ chức thành công Đại hội ơn gọi cấp giáo phận lần thứ 2.

Theo giaoxugiaohovietnam

Nhà Thờ Kiên Lao 1.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
1 1
Nhà Thờ Kiên Lao 2.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
1
Nhà Thờ Kiên Lao 8.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà Thờ Kiên Lao.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
1
Nhà Thờ Kiên Lao 3.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà Thờ Kiên Lao 6.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà Thờ Kiên Lao 7.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà Thờ Kiên Lao 5.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà Thờ Kiên Lao cách đây 6 năm
Hiển thị 9 kết quả
Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
Nhà Thờ Giáo xứ Trung Linh.jpg
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam 3.32 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu.jpg
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định 4.47 km
Nhà Thờ là: Nhà Thờ Chính Tòa
Nhà Thờ Thức Hóa 2.jpg
69HG+H4 Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định 5.98 km
Nhà Thờ là: Đền Thánh
24131463_789909064513845_6229036537760247668_n.jpg
Unnamed Road, Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam 6.03 km
Nhà Thờ là: Giáo Họ
Nhà thờ Phú An.jpg
Phú An, tt. Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định 6.39 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
10306398_557038601080307_4259652703897533186_n.jpg
Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam 8 km
Nhà Thờ là: Giáo Họ
01-Giao-Phan-BuiChu-QuatLam-00.jpg
693C+39 tt. Quất Lâm, Giao Thuỷ, Nam Định 8.12 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà Thờ Giáo xứ Cát Xuyên.jpg
Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam 8.55 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà Thờ Đền Thánh Trung Lao.jpg
Trung Lao, ĐT487, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định 8.73 km
Nhà Thờ là: Đền Thánh
2-7.jpg
7CCH+GJ Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định 9.76 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng.jpg
Vĩnh Thượng, Nam Hoa, Nam Trực, Nam Định, Việt Nam 12.56 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 1 - 15 trên 91 kết quả

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account