Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài
QL21, Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Quốc lộ 21 Nam Định VN
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Số Giáo Dân: 1,974 Giáo Dân
Linh Mục Chánh Xứ: Linh mục Jos. Đinh Văn Viện
Lịch Thánh lễ Thứ 7: 04:30
Lịch Thánh Lễ Chúa Nhật: 04:30
ID: 1507 - Số lượt xem: 3809

Người khởi tạo: Nguyến Đức Duy
Số Giáo Dân:
1,974 Giáo Dân
Linh Mục Chánh Xứ:
Linh mục Jos. Đinh Văn Viện

Thông tin lịch sử Giáo xứ Xuân Đài

Giáo Phận Bùi Chu

I. Lược sử giáo xứ

1.Vị trí địa lý

– Đầu thế kỷ 20 Xuân Đài một vùng đất hoang phu, hàng năm được bồi đắp phù xa và cát biển cách Tòa Giám Mục Bùi Chu khoảng 33km về phía tây nam, lúc này đồng trắng nước trong, thủy triều lên xuống tự do, đồng lau sậy và cỏ dại.

2. Qui đắp đồng điền.

– Năm 1914 Tòa Giám Mục Bùi Chu cử cha Giáo Khoa đang là chính giáo phận về khởi quai đắp đồng điền, nhằm chinh phục vùng đất hoang vu này, mang lại tiềm năng và sức sống cho con người, quai đắp theo vòng con sông thiên tạo thủy triều tự do, sau khi quai đắp thành công, Giáo Phận trao công việc phụ trách đồn điền Xuân Đài cho Thầy Già Cố Bỉnh và Thầy Già Tú.

– Từ đây giáo dân từ các nơi về đây định cư sinh sống, rồi hạt giống được đưa vào lòng đất, trải qua thời gian có sức lực con người, dần dần vùng đất trở nên màu mỡ, đã cho kết quả bởi được kết tinh bằng mồ hôi công sức và trí tuệ của con người.

– Và cũng từ đây cánh đồng Xuân Đài được gọi với cái tên là đồng Đức Cha.

– Và được thành lập là một họ giáo ăn về giáo xứ Xuân Thủy.

3. Xây dựng nhà thờ Xuân Đài:

Năm 1920 xây dựng nguyện đường do “Nhà Chung” xây dựng trên đất Xuân Đài nhỏ nhắn đơn sơ để tạm thời có nơi giáo dân cầu nguyện.

Năm 1921 đào ao để vượt lên khu nội thất giáo họ, và xây dựng ngôi nguyện đường lần thứ hai rộng rãi hơn.

Năm 1927 do bão nước trần ngập đã cuốn trôi sụp đổ hoàn toàn.

Đến năm 1928 – 1930 khánh thành ngôi nhà thờ giáo họ đầu tiên, do “Nhà Chung”xây dựng cột gỗ vuông, hoành luồng, lợp bổi.

Năm 1967 do chiến tranh bị bom nổ ba gian đầu nhà thờ bị hư hỏng hoàn toàn, giáo dân sửa chữa lại sáu gian cuối để cầu nguyện.

Năm 1982 đại tu sửa lại ba gian phía đầu và tái thiết cột gỗ lim tròn, hoành gỗ lim, lợp ngói nhỏ cho cả nội thất 240m vuông.

Năm 1996 tái thiết xây dựng ngôi thánh đường hiện nay.

II. Giáo xứ được nhận sắc giáo xứ.

Năm 1943 do Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn ban sắc cho giáo họ Xuân Đài được thành chính xứ Xuân Đài

III. Gáo dân.

Năm 1999 = 736 hộ = 3263 người
Năm 2005 = 556 hộ = 2105 người
Năm 2012 = 470 hộ = 2025 người
Năm 2013 = 460 hộ = 1974 người

IV. Qua các thời kỳ các cha coi sóc giáo xứ.

1. Cha Giuse Xuân Lục 1943 – 1945.
2. Cha Đaminh Lê Hữu Cung 1946 – 1948
3. Cha Giuse Văn Triêm 1949 – 1950
4. Cha Gioan Xuân Thứ 1951 – 1952
5. Cha Đaminh Trịnh Đức Hoành 1953 – 1962
6. Cha Micae Nguyễn Đình Nhã: 1963 – 1968
7. Cha Đaminh Mai Xuân Đĩnh 1969 – 1975
8. Cha Đaminh Trần Đức Tâm 1976 – 1982
9. Cha Tôma Phạm Văn Phương ngày 21/9/1992 đến ngày 13/12/2003
10. Cha Giuse Phạm Văn Tứ ngày 13/12/2003 đến ngày 22/7/2007
11. Cha Đaminh Phạm Văn Chương ngày 23/7/2007 đến ngày 22/10/2010
12. Cha Giuse Đinh Văn Viện ngày 22/10/2010 hiện đương kim coi sóc.

V. Cơ cấu giáo xứ các giáo họ.

1. Giáo họ Xuân Đài thành lập 1920 Thánh Hiệu Phêrô.

2. Giáo họ Xuân Hải cũ Thánh Hiệu Giuse công nhân trước ăn về xứ Cồn Tròn, đến năm 1943, về giáo xứ Xuân Đài, năm 1954 đi nam, năm 1958 xóa sổ giáo họ Xuân Hải, Thánh Hiệu chuyển vào họ Xuân Trung.

3. Giáo họ Xuân Nam được thành lập 1948 Thánh hiệu Chúa Kitô Vua vũ trụ, năm 1954 đi nam, năm 1958 xóa sổ giáo họ Xuân Nam, Thánh Hiệu rước vào giáo họ Xuân Hà.

4. Giáo họ Xuân Hà được thành lập năm 1947 Thánh Hiệu Vinh Sơn Phêriê Linh Mục

5. Giáo họ Xuân Hòa Thánh Hiệu An Tôn Padova Linh Mục, ăn về xứ Xuân Thủy, năm 1949 cắt ăn về Xuân Đài, đến nay, giáo họ tách khỏi Xuân Đài và lên Chuẩn Xứ.

6. Giáo họ Xuân Trung 1949 Thánh Hiệu Gio An Tẩy Giả.

7. Giáo họ Xuân Hải Thánh Hiệu Trái Tim Chúa ăn về Xứ Tư Khẩn, năm 1962 cắt về Xuân Đài

8. Giáo họ Xuân Tân Thánh Hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1996 về trước là dâu Vô Nhiễm thuộc giáo họ Xuân Đài. Đến năm 2007 được ơn Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm cho phép ban sắc giáo họ Xuân Tân.

Từ năm 2005 đến nay, giáo xứ Xuân Đài có chính thức 5 giáo họ: Giáo họ Xuân Hà, Giáo họ Xuân Trung, Giáo họ Xuân Hải và giáo họ Xuân Tân.

Lịch Thánh lễ Thứ 7:
04:30
Lịch Thánh Lễ Chúa Nhật:
04:30
Lịch Lễ ngày thường và thông tin bổ xung về lịch lễ, sinh hoạt

Lịch Lễ Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài:
Chiều Thứ Ba: Họ Xuân Hà
Chiều Thứ Tư: Họ Xuân Trung.
Chiều Thứ Năm: Giáo Xứ
Chiều Thứ Sáu: Họ Xuân Hải và Xuân Tân
Chiều Thứ bảy và Chúa Nhật: Giáo Xứ.
Sáng Thứ Tư lễ Gia Trưởng
Sáng Thứ Bảy lễ Hiền Mẫu

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài - Trung tâm mục vụ.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài - Đài đức mẹ.jpg cách đây 6 năm bởi Tìm Ngài
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài cách đây 6 năm
Hiển thị 3 kết quả
Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
01-Giao-Phan-BuiChu-LongChau-00-5.jpg
Xóm Cồn Tròn Tây, Hải Hòa, Hải Hậu - Tỉnh Nam Định 0.2 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
NinhSa-00-3.jpg
Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam 6.62 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Giáo xứ Ninh Mỹ
Ninh Mỹ, Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định 8.11 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Giáo xứ Ninh Hải
Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam 8.61 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Giáo xứ Bình Hải - Bùi Chu.jpg
Hải Dục, Hồng Kỳ, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam 8.63 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ  Xương Điền.jpg
Xóm 6, Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định 8.88 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Giáo xứ Tây Thành
Thôn Tây Thành, xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định 10.19 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Giáo xứ Âm Sa.jpg
Đường Đê Tả Sông Đáy, Âm Sa, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam 10.44 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà Thờ Giáo Họ Trung Thiện
Nhà Thờ Trung Thiện, Đội 13, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định 10.64 km
Nhà Thờ là: Giáo Họ
Nhà Thờ Chỉ Thiện
Đội 14, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam 10.88 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
RangDong-07172016-1.jpg
thị trấn Rạng Đông, Nam Định, Việt Nam 14.53 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
1G4A5169.jpg
3373+C8 Nga Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam 18.29 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà thờ Phú An.jpg
Phú An, tt. Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định 19.02 km
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 1 - 15 trên 77 kết quả

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account