Giáo Hạt Tân Định

GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Thông tin Giáo Hạt Tân Định:

Giáo Hạt Tân Định thuộc Giáo Phận Sài Gòn
Địa giới: Quận 1, Quận 3
Linh mục quản Giáo Hạt: Đang cập nhật
Số Giáo xứ: 11 Giáo xứ
Số Giáo dân: Đang cập nhật

Danh sách Nhà Thờ:

Dưới đây là danh sách Nhà Thờ Giáo xứ, Giáo họ thuộc Giáo Hạt Tân Định, bản đồ Giáo Hạt Tân Định:

Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
Giáo xứ Mai Khôi Tân Định 1.jpg
44 Tú Xương, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Nhà Thờ Thánh Gia Sài Gòn.jpg
18/2 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 3 kết quả