Giáo Hạt Quần Phương

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Thông tin Giáo Hạt QUẦN PHƯƠNG:

Giáo Hạt Quần Phương thuộc Giáo Phận Bùi Chu
Giáo Hạt Quần Phương gồm có 13 giáo xứ và 5 giáo họ xin lên xứ, tổng số tín hữu : 48.112
Linh mục quản Giáo Hạt: Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng

Danh sách Nhà Thờ:

Dưới đây là danh sách Nhà Thờ Giáo xứ, Giáo họ thuộc Giáo Hạt Quần Phương theo bản đồ:

Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
Hiển thị 1 kết quả

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account