Giáo Hạt Phú Xuyên

GIÁO PHẬN HÀ NÔI

Thông tin Giáo Hạt Phú Xuyên

Giáo Hạt Phú Xuyên nằm trong 3 huyện; Phú Xuyên, Thường Tín và Duy Tiên.

Giáo Hạt Phú Xuyên có 15 xứ, 01 Trung Tâm Hành Hương và 39 giáo họ

Linh mục quản Giáo Hạt: Anton Trần Quang Tiến

Danh sách các Nhà Thờ thuộc Giáo Hạt Phú Xuyên

Dưới đây là danh sách các Nhà Thờ thuộc Giáo Hạt Phú Xuyên theo bản đồ:

Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
BACKDROP 6X4M.jpg
Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 1 kết quả