GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Giáo Hạt Long Hương

Giáo Hạt Long Hương:

  • Địa giới: Tp. Bà Rịa (phường Kim Dinh và Long Hương) và huyện Tân Thành; 49.228 giáo dân.
  • Giáo xứ: Long Hương, Chu Hải, Hải Sơn, Kim Hải, Lam Sơn, Láng Cát, Châu Pha, Ngọc Hà, Phước Lộc, Song Vĩnh, Thanh Phong, Xuân Ngọc, Phú Hà.
Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá

Không có mục được tìm thấy.

Hiển thị 0 kết quả

©2023 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account