GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Giáo Hạt Bà Rịa

Giáo Hạt Bà Rịa:

  • Địa giới: Tp. Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo; 61.235 giáo dân.
  • Giáo xứ: chính tòa Bà Rịa, Dũng Lạc, Long Kiên, Long Tâm, Long Toàn, Long Tân, Thủ Lựu, Đất Đỏ, Hải Lâm, Long Điền, Long Hải, Phước Bình, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước.
  • Giáo họ: Phước Hải.
  • Họ đạo: Côn Sơn
Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account